Maşın-монстры: “машина Şıllaq” – робот-futbolçu döymək bilən “закрученные” топ, uçan üzrə зигзагообразной траектории

Заман futbolda gəldiyi cərimə zərbələri и я alınıb, о бири üsullarından istifadə edən futbolçular вар qondarma “закрученные” zərbələr, onlardan сонра верхней uçur üzrə зигзагообразной траектории, bilmək олмаз ки Ола bilməz, ән hətta təcrübəli, dünyada. Сирр deyil ки, belə zərbələr sökülmüş fransız alimləri Лаборатория hidrodinamik техники institutunun ESPCI школы, Париж. Istifadə etməklə əldə edilən билик, inkişaf etmiş onlar, maşını “машина Şıllaq” edə bilər ки yeniden бу zərbələr.

Maşın Şıllaq машина yaradılmış qrupu başda olmaqla Батистом Дарбуа Тексье (Darbois Тексье Батист) təmsil мотор с mürəkkəb электрон idarə edilməsi системы, sürücüler mexaniki олан “ayaq” олан и zərbə vurur топ təyin etdiyi müəyyən БИР yerdə. Tədqiqatlar zamanı траектории, hər БИР zərbə müəyyən edilib köməyi с çəkiliş yüksək sürətli камера. Əlavə бундан, məlumatları təcrübələr aparılıb daxilində külək borular, харада tədqiqatçılar öyrənilməsi imkanı, hərəkəti и завихрения Хава yaradılan uçan сверху.

Alimlər сайте hesab edirlər ки, səbəb qeyri-adi с davranış верхней uçuş вар qüvvə nəticəsində yaranan təsirin верхней огибающих onun oynadığı асимметрик Хава kütlələrinin. Edərək hesablamalar компютер modelləri, tədqiqatçılar müəyyən ediblər ки, əsas amillər müəyyən edən nizamsız olması orbiti вар məsafə топ uçuş и təsir qüvvəsi она. Belə ки, həmin mühüm рол oynayır forması özü верхней и hətta palçıq birləşdirən elementləri onun раковины, baxmayaraq Ki, в, ТОП bəzi с hallarda hərəkət раковины, yəni olmadan швы да bilər uçmaq üzrə зигзагообразной траектории.

И сонда qeyd etmək lazımdır ки, nə sirlərini крученных zərbələr иди “вскрыты” БИР qrup tədqiqatçıların fransız, heç cür təsir göstərəcək proqnozlaşdırıla и əyləncəli футбольный oyunları. Axı, hər БИР zərbə yerinə yetirilmiş sənətkar оза işinin olacaq уникал görə məbləğinin təsirinin БИР sıra müxtəlif amillərdən asılıdır.

Maşın-canavarlarбутун haqqında ән müstəsna maşın mexanizmləri и cihazları dünyada, громадных vasitələrinin məhv özünə бу qədər kiçik точнейших cihazlar, mexanizmlər и hər şeyin olduğu период onların arasında.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Обсуждение закрыто.